SPSS

SPSS 16

Standardowe narzędzie statystyczne w języku angielskim