SPSS

Standardowe narzędzie statystyczne w języku angielskim